DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Kế toán đối với hoạt động của doanh nghiệp chiếm vai trò rất quan trọng. Về mặt pháp lý là công việc bắt buộc về thủ tục hành chính; báo cáo thuế, báo cáo tài chính phải được gửi cho cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.

Added to wishlistRemoved from wishlist 0

Đối với bất kỳ doanh nghiệp hay cơ quan hay tổ chức thì kế toán là bộ phận quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên ở nhiều doanh nghiệp, công việc kế toán chưa nhận được sự chú trọng tương xứng, điều này dễ dẫn đến rủi ro về mặt quản lý kinh doanh, cũng như các rủi ro trong việc tuân thủ các quy định của Nhà nước về Kế toán và Thuế.   Ảnh: Dịch vụ kế toán

Kế toán là gì?

Kế toán là quá trình thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Qua đó theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp và tổng hợp các kết quả bằng các bản báo cáo kế toán.

Kế toán có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp?

– Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường… Nhờ đó, người quản lý điều hành trôi chảy các hoạt động, quản lý hiệu quả, kiểm soát nội bộ tốt.

– Cung cấp tài liệu cho doanh nghiệp làm cơ sở hoạch định chương trình hành động cho từng giai đoan, từng thời kỳ. Nhờ đó người quản lý tính được hiệu quả công việc, vạch ra hướng hoạt động cho tương lai. Triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.

– Giúp người quản lý điều hoà tình hình tài chính của doanh nghiệp.

– Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.

– Cơ sở đảm bảo vững chắc trong giao dịch buôn bán.

– Là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp: Quản lý hạ giá thành, quản lý doanh nghiệp kịp thời.

– Cung cấp một kết quả tài chính rõ ràng, không thể chối cãi được.

– Duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp.

– Quản lý các chi phí dựa trên việc lập kế hoạch và dự báo ngân sách chi tiết, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.

– Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp.

– Giám sát và quản lý hoạt động.

– Thường xuyên cập nhật thông tin về tài chính và các thông tin liên quan tới cổ đông trong và ngoài công ty (quyền và trách nhiệm mới, các văn bản về luật, chủ nợ, nhà băng, nhà đầu tư…) theo một cách thức tạo dựng sự tin tưởng cao nhất từ phía đối tác dành cho doanh nghiệp…

Ảnh: Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán của Sao Việt

Công ty Sao Việt là một đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán. Trong suốt quá trình phát triển của Công ty, dịch vụ kế toán luôn được duy trì là một hoạt động chủ yếu của Công ty Sao Việt. Đây cũng là một trong những lĩnh vực mà Công ty Sao Việt có nguồn nhân lực đông đảo và nhiều kinh nghiệm, chỉ đứng sau lĩnh vực kiểm toán của Công ty. Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về kế toán Việt Nam, các thông lệ kế toán Quốc tế, nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiển tại các doanh nghiệp, dịch vụ kế toán do Công ty Sao Việt cung cấp luôn đảm bảo chất lượng và làm hài lòng các khách hàng. Các dịch vụ kế toán mà Công ty Sao Việt cung cấp bao gồm:

 – Kế toán quản trị

Kế toán quản trị có công việc là quản lý số liệu, tài chính trong kế toán. Mục đích để định hướng các chiến lược trong tương lai của doanh nghiệp.

 – Kế toán thuế

Kế toán thuế giúp kết nối giữa các doanh nghiệp và Nhà nước. Mục đích giúp cho doanh nghiệp kinh doanh một cách ổn định hơn và nhà nước quản lý nền kinh tế dễ dàng hơn.

Thu thập, sắp xếp, xử lý, và lưu trữ hóa đơn chứng từ hàng ngày.

Lập báo cáo thuế theo tháng, theo quý chi tiết nhất.

Thực hiện nghĩa vụ thuế môn bài vào đầu năm. Cuối năm quyết toán thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN). Đồng thời lập các bản báo cáo tài chính cho doanh nghiệp.

 – Kế toán chi phí

Có thể thấy yếu tố chi phí là yếu tố tạo nên giá thành sản phẩm. Kế toán chi phí sẽ thực hiện xem xét tổng quan về tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất sản phẩm. Mục đích vào việc chuẩn bị ngân sách và phân tích lợi nhuận.

Ảnh: Dịch vụ kế toán

Nội dung công việc chính của dịch vụ kế toán của chúng tôi:

 – Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng

Báo cáo thuế GTGT hàng tháng

Báo cáo thuế TNCN hàng tháng

 – Thực hiện báo cáo thuế hàng quý

Báo cáo thuế TNCN hàng quý bằng phần mềm mã vạch hai chiều

Báo cáo thuế TNDN hàng quý bằng phần mềm mã vạch hai chiều

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 – Thực hiện báo cáo thuế hàng năm

Quyết toán thuế TNDN hằng năm bằng phần mềm mã vạch hai chiều

Quyết toán thuế TNCN hằng năm bằng phần mềm mã vạch hai chiều

Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng cân đối kế toán; Kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC.

 – Thực hiện sổ sách kế toán hàng tháng

Sổ nhật ký

Sổ cái các tài khoản

Sổ quỹ tiền mặt

Các sổ chi tiết: Sổ chi tiết HTK, công nợ, TSCĐ, CCDC …

 – Thực hiện hồ sơ đăng ký thuế đầu mỗi năm

Tờ khai thuế Môn bài

Bảng thanh quyết toán hóa đơn năm

Tờ khai đăng ký hình thức kế toán

Bảng đăng ký khấu hao TSCĐ

 

Cre: Linh Nguyễn

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “DỊCH VỤ KẾ TOÁN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DỊCH VỤ KẾ TOÁN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN
saovietaudit.com
Logo
Shopping cart